IGUALANDO AS OPORTUNIDADES. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIXIDA A MULLERES CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL E SÍNDROME DE DOWN, PARA FAVORECER A SÚA INCLUSIÓN NO ENTORNO.

Dende o ano 2018, na asociación Down Ourense estase levando a cabo o “programa de atención integral dirixida a mulleres con discapacidade intelectual e Síndrome de Down para favorecer a súa inclusión no entorno”.  O principal obxectivo do devandito programa é conseguir dar apoio e mellorar a calidade de vida de todas as mulleres que […]