PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Consellería de Economía, Emprego e Industria financia o proxecto de “Desenrolo de habilidades prelaborais e estimulación cognitiva de persoas con discapacidade intelectual”, a través da contratación de dous traballadores desempregados, un educador social e un maestro en educación especial. Esta subvención está cofinanciada polo FSE e a Iniciativa de emprego xuvenil nun 91,89 %, a través do […]

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

    Cuantía: 26.716,34 € Esta axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria está cofinanciado nun 91,89 % polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, e a través do Programa Operativo Xuvenil , Eixe Prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo Específico 8.2.4, Medidas 8.2.4. Nome do proxecto: Desenrolo de habilidades prelaborais e […]